Kontakt

KARES PALIWA Spółka z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Logistyki
ul. Gajowa 14, 07-100 Węgrów

tel. +48 602 561 678
tel. +48 25 792 02 14

tel. +48 25 792 65 03
fax. +48 25 792 02 13

e-mail: info@kares-paliwa.pl

Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000590348
REGON: 363180587 | NIP: 8862989823

Napisz do nas